เรียกดูข้อมูล: สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ
0

ป่าเต็งรัง

ป่าเต็งรัง ในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “ป่าโคก” หรือ”ป่าแดง”เนื่องจากสภาพดินเป็นดินลูกรังสีแดง ส่วนทางภาคเหนือจะเรียกว่า”ป่าแพะ” เนื่องจากตามพื้นป่าจะมีกรวดขี้หนูคล้ายขี้แพะป่าเต็งรังเป็นป่าประ…