Leaderboard Ad

อาคาร 5 (หอพักนิสิตหญิง)

0

อาคารหอพักนิสิตหญิง เป็นอาคารหลังที่ห้า สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณ ก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543

หอพักนิสิตหญิงประกอบด้วยห้องพักจำนวน 84 ห้อง มีสวัสดิการเช่นเดียวกับหอพักชาย แต่เนื่องจาก ทุกๆ ปีที่ผ่านมาจำนวนนิสิตหญิงมีมากกว่านิสิตชาย วิทยาเขตจึงใช้วิธีจัดหาหอพักเครือข่ายนอกวิทยาเขต ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายและใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเช่นเดียวกับการเข้าอยู่หอพักของวิทยาเขต ในอนาคตกำลังพิจารณาจัดสร้างหอพักนิสิตให้เพียงพอกับจำนวนนิสิตหญิงที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน