Leaderboard Ad

อาคาร 15 (อาคารถิ่นมันในพุทธธรรม)

0

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 รูปแบบของอาคารประยุกต์มาจาก สิม คือ โบสถ์ของภาคอีสาน สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินสีห์จำลองซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  ได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จำลองขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี โดยฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธี อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจในการบำเพ็ญภาวนา และปฏิบัติธรรมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรทั่วไปด้วย

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน