Leaderboard Ad

อาคาร 19 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

0

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นอาคารหลังที่สิบเก้า  สูง 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการกีฬาและใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาต่างๆ

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน