เรียกดูข้อมูล: อุทยาน

อุทยาน
0

อุทยานบัว

อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจาก…

อุทยาน
0

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขต หลัก ตำบลเชียงเครือประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้จะพัฒนาเป็น “อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีวัตถุ…

อุทยาน
0

อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับงานวิชาการของโครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพพิเศษ ของพระบาทสมเด็จพระ…

อุทยาน
0

อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของอุทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้…